Kövess minket Facebook-on

BETTERSTYLE HUNGARY ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A BetterStyle Polska Sp. o.o. és a BetterStyle Hungary Kft. komolyan veszi az adatvédelmet, többek között a weblapunkat (portálunkat) meglátogató vendégek személyes adatainak védelmét.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat az Ön személyes adatainak BetterStyle Polska Sp. o.o és BetterStyle Hungary Kft. általi begyűjtésének és feldolgozásának alapjait, szabályait és korlátait határozza meg. A továbbiakban részletesen olvashat az Ön személyes adatainak feldolgozási módjáról és annak céljairól. A www.betterstyle.hu honlapon történő regisztrációkor kérni fogjuk, hogy járuljon hozzá az Ön személyes adatainak feldolgozásához.

Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban „GDPR” értelmében a személyes adatok adminisztrátora a Varsó (02-202), Kwitnącego Sadu u. 9 székhelyű BetterStyle Polska Sp. z o.o., valamint a 1054 Budapest, Szemere Utca 23. 1/1 székhelyű BetterStyle Hungary Kft.    

A személyes adatokat a GDPR-nek megfelelően dolgozzuk fel. Az adatok feldolgozásának célja a kötelezettségeink teljesítése, valamint a jogaink védelme az Ön regisztrációjával kapcsolatban. Az adatok feldolgozása az alábbi szabályok szerint történik.

Személyes adatok

Olyan személyes adatokat (azaz olyan információkat, amelyek lehetővé teszik a beazonosítást) gyűjtünk, melyeket a BetterStyle Klub-ba való regisztráció során a www.betterstyle.hu weblapon, telefonosan, e-mailben a kapcsolat@betterstyle.hu címen, vagy egyéb módon ad meg. Az adatok megrendelés leadásakor, versenyben, promócióban, kérdőívben való részvételkor, valamint közösségi portálokon történő aktivitáskor is rögzítésre kerülnek.

Az alábbi adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

 • Név
 • Vezetéknév
 • Születési idő
 • Cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Egyedi Klubtag azonosító
 • Adószám
 • Bankszámlaszám
 • Kiskorúak esetén a törvényes képviselő neve és vezetékneve
 • Útlevélszám vagy személyi igazolvány szám (a külföldi konferenciákon részt vevő Klubtagok esetében).

Az adatok megadása önkéntes alapon történik, azonban a hiányuk ellehetetleníti némelyik BetterStyle szolgáltatás megvalósítását.

Tároljuk az Ön vásárlási történetét, az elért címeket és kedvezményszinteket, az Ön által szponzorált személyekre vonatkozó információkat, stb.

A www.betterstyle.hu meglátogatásakor minden esetben automatikusan az alábbi adatokat rögzíthetjük:

 • műszaki jellegű információkat, többek között a számítógép IP címét, a bejelentkezési adatokra vonatkozó információkat, a böngésző nevét és verzióját, vagy az időzónát.
 • Munkamenetre, többek között azokra az URL címekre vonatkozó információkat, melyekről a www.betterstyle.hu honlapra lépett, vagy amelyeket weblapunkról látogatott meg, a megtekintett és kikeresett termékeket; az oldalak betöltési idejét, a letöltési hibákat, valamint az Ön aktivitását a honlapon (megtekintés, kattintás).

Adatok felhasználása

Az Önre vonatkozó információkat az alábbi célokra használjuk fel:

 • az Ön között és a BetterStyle HU között létrejött szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítésére, valamint a tőlünk megrendelt termékek és szolgáltatások biztosítására;
 • a nézeteltérések és problémák megoldására, a fizetések begyűjtésére, a kérdések megválaszolására és a követelések teljesítésére;
 • arra, hogy azokról a termékekről és szolgáltatásokról elektronikus levélben, hagyományos levélben vagy SMS-ben értesíthessük, melyek szerintünk Önt érdekelhetik - amennyiben ebbe beleegyezik;
 • az együttműködésünkből eredő, valamint a BetterStyle jogszabály által előírt kötelezettségeinek teljesítésére, többek között az adózással, biztosítással, statisztikával stb. kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére.
 • arra, hogy lehetővé tegyük a többi BetterStyle Klubtaggal való kommunikációt;
 • a BetterStyle Klubtag hálózatának hatékony kezelésére;
 • arra, hogy leellenőrizzük és biztosítsuk, hogy az Ön tevékenységei összhangban legyenek a szabályainkkal;
 • arra, hogy értesítsük a szolgáltatásainkban fellépő változásokról;
 • a belső üzleti célok megvalósítására, mint például: audit, adatelemzés, új termékek kidolgozása, a weblap tökéletesítése, a szolgáltatás minőségének javítása, a promóciós kampányok hatékonyságának vizsgálata, stb.;
 • a weblap biztonságos böngészésének biztosítására;
 • a megfelelő szervezeteknél és hivataloknál leadott kérvények és kérések megválaszolására;
 • a megfelelő ügyfélszolgálat biztosítására;

Az Ön személyes adatainak megosztása

1.    Az Ön adatait kereskedelmi célokból nem értékesítjük.
2.    Az Ön adatait feldolgozás céljából a cégcsoportba tartozó egyéb vállalatokhoz (anyavállalat, valamint a tőkecsoport egyéb vállalatai) továbbíthatjuk az adatfeldolgozásról szóló pontban feltüntetett feladataink támogatása érdekében, az alkalmazandó joggal összhangban.
3.    Az Ön adatait szigorúan meghatározott célokból harmadik felekhez továbbíthatjuk, mint például:

 • Üzleti partnerek, azaz beszállítók és alvállalkozók akik az Önnel vagy a velük kötött szerződéseket valósítják meg. Ez elsősorban futárszolgálatokra, fuvarozó társaságokra, logisztikai szolgáltatásokat (pl. csomagolás) és fogyasztói szolgáltatásokat nyújtó cégekre vonatkozik.
 • Klubtaghálózatunk - különösképpen az Ön szponzora, valamint az Ön által szponzorált Klubtagok a hálózat hatékony kezelése érdekében.
 • Elemzői és technológiai, valamint böngészési szolgáltatásokat nyújtó cégek, akik segítik weblapunk fejlesztését és optimalizációját.
 • Műszaki megoldásokat nyújtó cégek, melyek lehetővé teszik az Önnel való kapcsolatfelvételt, különösképpen a tömeges e-mail és sms küldést biztosító cégek.

4.    Az Ön adatait megoszthatjuk harmadik felekkel, ha az érvényben lévő jogszabályok arra köteleznek bennünket.

Személyes adatok tárolása

Az összes Ön által megadott és általunk gyűjtött Önre vonatkozó információt biztonságos szervereken tároljuk. Az internetes fizetések SSL titkosítás igénybevételével történnek és külső szolgáltatók által kerülnek feldolgozásra. Nem gyűjtűnk és nem tárolunk hitelkártyára és bankkártyára vonatkozó információkat.

Az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban és a BetterStyle Részletes Klubszabályzatában meghatározott célok végrehajtásához szükséges ideig tároljuk, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy tesz lehetővé.

Az Ön jogai

 • Ön mindig hozzáférhet az adataihoz, valamint javíthatja és törölheti azokat. A legtöbb adatot a fiókba való bejelentkezés után a Képviselői Részlegben lehet megtekinteni. Ha hibás vagy nem aktuális adatot talál, vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolat@betterstyle.hu e-mail címen és tüntesse fel a megváltoztatni kívánt információt. Jogában áll az Önre vonatkozó információkat törölni. A BetterStyle Ügyfélszolgálatára küldött kérvény alapján igyekszünk a lehető leggyorsabban lezárni a fiókot. A fiók lezárása után személyes adatokat akkor tárolunk, amikor azt a jogszabály megköveteli, pl. az elmaradt fizetések bekérése, a csalások megakadályozása, a nézeteltérések megoldása, valamint a bírósági ügyek segítése érdekében.
 • Jogában áll kérvényezni, hogy az Ön adatait ne használjuk fel marketing célokra. Adatgyűjtéskor tájékoztatjuk, ha az Ön által megadott adatokat ilyen célra szándékozzuk felhasználni, vagy ha az Ön beleegyezésével összhangban ezeket az adatokat harmadik felekkel tervezzük megosztani.

Biztonság és kellő körültekintési kötelezettség

Ön felel az Ön által megadott jelszó titokban tartásáért, mely hozzáférést biztosít a portálunkhoz (”a Képviselői Részleghez”). Kérjük, ezt senkivel ne ossza meg. Ha harmadik féllel osztja meg jelszavát, Ön fog felelni ezen személy aktivitásáért az Ön fiókján belül. A jelszó nyilvánossá tétele az Ön személyes adatai feletti felügyelet elvesztését eredményezheti, melyek így felhasználhatóvá válnak az Ön nevében történő, jogi szempontból érvényes kötelezettségvállalásra. Ha az Ön jelszava bármilyen formában nyilvánosságra kerül, haladéktalanul értesítsen minket és változtassa meg a jelszót. A rendszerbe való bejelentkezésen kívül soha nem kérjük a jelszó megadását.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön adatainak védelme érdekében, azonban az interneten történő adatküldés soha nem teljes mértékben biztonságos és nem tudjuk biztosítani a weblapunkon megadott információk abszolút biztonságát. Az adatküldés saját kockázatra történik. Az adatok fogadása után megfelelő folyamatokat és biztonsági óvintézkedéseket alkalmazunk, hogy ellehetetlenítsük az Ön adataihoz való jogtalan hozzáférést.

Megbízás a személyes adatok feldolgozására - az Ön kötelezettségei

A BetterStyle Klub tagjaként Önre bízzuk a többi Klubtag adatainak feldolgozását, az alábbi rendelkezésekkel összhangban.
A BetterStyle Részletes Klubszabályzatában és az alábbi szabályzatban meghatározott célú és mértékű adatfeldolgozással bízzuk meg Önt, Ön pedig kijelenti, hogy az adatokat a GDPR rendelkezéseinek megfelelően fogja feldolgozni.
A személyes adatok feldolgozásának célja az alábbi Szabályok rendelkezéseinek megvalósítása.

Ön köteles:

 • az Önre bízott személyes adatokat kizárólag a fent meghatározott célokra feldolgozni,
 • tartózkodni az adatok jelen Szabályzatban vagy törvényi előírásokban nem meghatározott módon történő megosztásától és harmadik félre bízásától,
 • az adatokat a velünk folytatott együttműködés befejezésekor (BetterStyle Klubtagságról való lemondás) haladéktalanul visszaszolgáltatni, valamint az összes érintett adatot letörölni az adathordozókról.

Fenntartjuk az Önre bízott adatok feldolgozásának módját vizsgáló ellenőrzés lebonyolításának jogát. Köteles lehetővé tenni az ilyen ellenőrzések végrehajtását, azonnal a felszólítást követően.

Beleegyezik, hogy azonnal meg fogja válaszolni az Adatvédelmi Nyilatkozat és a BetterStyle Részletes Klubszabályzata alapján Önre bízott adatok feldolgozásával kapcsolatos, különösen az Ön által alkalmazott, adatokat védő biztonsági óvintézkedésekre vonatkozó kérdéseket.

Felhatalmazzuk a Szabályzatban meghatározott célú és mértékű adatfeldolgozásra, elsősorban az informatikai rendszerek keretein belül, de papír formában is. Felhatalmazzuk továbbá az Önnel polgári jogi szerződés alapján együttműködő személyek további felhatalmazására, azzal a feltétellel, hogy a szerződés kiköti, hogy ezek a személyek az adatfeldolgozásra vonatkozó mindegyik rendelkezést betartsák, valamint azzal a feltétellel, hogy az ilyen jellegű felhatalmazást mi jóváhagytuk. Személyes adatokat tartalmazó üzenetek nyilvános hálózaton való küldésekor a fájlok személyes adatok védelmére szolgáló titkosítási eszközökkel kerülnek biztosításra.

BetterStyle Klubtag kérelmét jogunkban áll elutasítani abban az esetben, ha a személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak nem megfelelően fogja feldolgozni.
Nem felelünk a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak nem megfelelő adatfeldolgozásból eredő, harmadik felek iránt vállalt kötelezettségekért, valamint az olyan személyek iránti kötelezettségvállalásokért, melyeket Ön az adatok feldolgozására feljogosított.

A fenti rendelkezések nem mentesítik Önt az alól a kötelezettség alól, hogy az adatfeldolgozás céljából megbízott személlyel a feldolgozási megbízás célját és kereteit meghatározó írásos szerződést kössön.

Sütik

Weblapunk sütiket (a weblapunkat látogató felhasználók számítógépén elmentett kisméretű fájlokat) használ annak érdekében, hogy megkülönböztethessük Önt a portál többi felhasználójától. Ez lehetővé teszi a legmagasabb szolgáltatási minőség biztosítását és weblapunk fejlesztését. Sütiket az információáram elemzéséhez, a szolgáltatások személyre szabásához, a promóciók hatékonyságának felméréséhez és a bizalom és biztonság szintjének meghatározásához használunk.

Némelyik süti adatokat tartalmaz. A sütik nagy része nem tartalmaz felhasználói azonosításra alkalmas információkat, csak általános információkat tartalmaz, többek között azt, hogy milyen módon került a felhasználó a weblapra, valamint, hogy merre navigál rajta.

Ha azt a böngészője lehetővé teszi, lemondhat a sütik használatáról, azonban ez azt eredményezheti, hogy nem fogja tudni teljes mértékben kihasználni a rendszerünk által biztosított lehetőségeket. Részletes információkat a sütikről, valamint azok kikapcsolásáról itt talál: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Google Analytics

Annak érdekében, hogy megértsük a felhasználók hogyan használják a weblapunkat, Google Analitycs-et használunk. Ez azt jelenti, hogy a weblapunk látogatásakor a böngésző automatikusan továbbít bizonyos információkat a Google-höz. Többek között a meglátogatott weblap címét, valamint az Ön IP címét. Részletes információkat arra vonatkozóan, hogy a Google hogyan gyűjti be és dolgozza fel az adatokat, itt talál: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ha nem szeretné, hogy az Ön böngészője igénybe vegye a Google Analytics szolgáltatást, telepítse a Google Analytics bővítményt. A Google Analytics-re és a Google adatvédelmi nyilatkozatára vonatkozó részletes információkat ITT TALÁL>>.

A weboldal használata gyermekek által

A weblap nem 16 éven aluli gyermekek számára készült, így nem valószínűsítjük, hogy ilyen személyek fognak személyes adatokat megadni.

Adatvédelmi Nyilatkozat módosításai

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban végrehajtott módosítások a www.betterstyle.hu weblapon kerülnek közzétételre, valamint ha arra szükség van, e-mailben is elküldjük Önnek. A változások a közzététel pillanatában lépnek érvénybe. A weblap használata a változást követően a változások elfogadását jelenti.

Kapcsolat

Amennyiben bármilyen észrevétele van a jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kontakt@betterstyle.pl vagy a kapcsolat@betterstyle.hu címen.

Közzététel ideje: 15.05.2018

PDF letöltése